Aktuell bild 15/4. Klicka på bilden för att se större version av och kommentar till bilden.
Inaktuell bild från 11 mars 1975. Klicka på bilden för att se större bild.
Alla mina gamla diabilder har överförts till digital form. Jag började med diabilder 1973 och tog de sista 2001. Sedan övergick jag helt till digitala kameror.
Här publiceras med ojämna mellanrum en del av dessa flera tusen gamla bilder under namnet "Inaktuell bild".
Denna nätplats använder Linux för kodning, textbehandling och bildbehandling.