Aktuell bild
Aktuell bild ersätts tills vidare av O,TI KALO i Grekland.
Tidigare bilder i serien Aktuell bild finns att se nedan.
Hemsidan