Aktuell bild 28/3
Bilden från förmiddagen då bara ett fåtal busslinjer fungerade i Uppsala och då utan bestämd tidtabell. De flesta skolbussarna var inställda. Från kl 13 fungerade det mesta av stadstrafiken. Dock begränsningar i trafiken för landsvägsbussarna. Senare besked skulle komma fram mot kl 17, men då var denna bild redan utlagd.
Hemsidan