Inaktuell bild från 22/2 1975
Resultat av stafetten 4x10 km vid Skidspelen i Falun. Resultatet avspeglar måhända den tidens användning av resultatförbättrande medel i vissa länder.
Hemsidan