Inaktuell bild från oktober 1980
Läraren berättar för sin skolklass om kretafödde författaren Nikos Kazandzakis. Bakom skolbarnen ses hans grav som ligger uppe på Martinengobastionen hörande till Heraklions stadsmur. Gravstenen, enkel av gjuten betong, har den berömda inskriften: Jag hoppas intet, Jag fruktar intet, Jag är fri. Kazantzakis kom genom sitt författarskap på kant med den ortodoxa kyrkan och hans böcker svartlistades av den. Det är ändå inte anledningen till att graven ligger i ovigd jord, det var hans egen önskan. (Mannen på bilden är en parkvakt.)
Hemsidan