Ångbåtstrafik på sjön Runn i Dalarna, speciellt med ångslupen Runn
Reguljära båtturer på sommaren på nordöstra delen av sjön Runn i Dalarna inleddes 1902 med ångslupen Tor tillhörande Runns Trafik AB. Trafiken skedde från bryggorna vid Staberg-Karlslund-Burebacken-Tallbacken-Runnsågen-Udden-Helsinggården-Vårby-Slussen-Falun (Se kartan nedan). På morgonen 7.30 började turen mot Falun. Tidpunkt för återresan på eftermiddagen anges inte i källan till denna text. 1903 tillades Kivnäbben och 1905 Hagudden längst bort.
Flera av platserna hade börjat användas som sommarboställen av falubor. Resandet blev så populärt att Runns Trafik AB 1907 anskaffade en ny och större båt för att ersätta Tor. Den nya båten byggdes av C. J. Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad och fick namnet Runn. Hur länge denna reguljära trafik upprätthölls är något oklart i källan. Fullt klart är att båttrafiken snart fick stor konkurrens av bussar och bilar. Runn övertogs av AB Wika ångsåg, oklart när, men troligen någon gång under 1910-talet, för den ägdes av detta bolag på 1920- och 1930-talen.
Men fortfarande fram på 1960-talet kunde man åka nöjesturer på sjön Runn med båten, som då hade bytt ägare två gånger. I maj 1965 gjorde ångslupen Runn sin sista tur på sjön Runn. Båten fick sedan en ny ├Ągare bosatt i Djursholm, och den fraktades till huvudstaden. Numera finns ångslupen Runn återigen i Dalarna i Smedjebacken, och gör fortfarande turer på sjön Barken och angränsande vatten.
De flesta uppgifterna och bilderna är hämtade ur Dalarnas hembygdsbok 1972 och avdelningen "Ångbåtstrafiken på de mindre sjösystemen i Dalarna" författad av Arne Sundström.

Ångbåtsturer i norra delen av sjön Runn.

Ångslupen Runn i ursprungligt skick vid lastbryggan i Vika kyrkby. (Okänd fotograf, fotot i privat ägo.)

Välbesökt utfärd på sjön Runn med ångslupen Runn. (Foto Albin Hedling, Falun.)

Ångslupen Runn vid Enbacka ångbåtsbrygga i Gustafs på 1920-talet. (Okänd fotograf, fotot tillhör hembygdsföreningen i Gustafs.)

Ångslupen Runn år 1966. (Foto av Arne Sundström.)
Hemsidan