Bilder från Borneo - Sköldpaddsön Selingan utanför Sabah
Del 4  Del 1  Del 2  Del 3
Omkring 15 km utanför Borneos nordkust och ungefär 40 km från staden Sandakan ligger den lilla sköldpaddsön Selingan. Det är inte många kilometer från den maritima gränsen till Filippinerna. Till denna ö kommer havssköldpaddor på natten för att lägga ägg i små gropar som de gräver upp. För att fler av äggen ska bli sköldpaddsungar och kunna nå havet, än naturen normalt förmår, finns det på Selingan en mindre personalstyrka som tar hand om äggen efter det att sköldpaddan lagt dem. Bilderna nedan visar i korthet hur det går till.

Detta är inte ön Selingan utan en liknande ö som passeras på vägen till Selingan.

Framme på Selingan.

Här har en sköldpadda kommit upp ur havet på natten mellan klockan 2 och 3. Den har med möda tagit sig några tiotals meter från vattenbrynet och upp över sandstranden för att gräva en liten grop där äggen ska läggas. Sköldpaddans sköld har en längd efter dess periferi av c:a 1 meter.

Nu har sköldpaddan lagt äggen i gropen och kommer att täcka över dem med sand för att de inte ska synas och för att de senare ska kläckas i den varma sanden.

Proceduren för äggläggningen är klar och sköldpaddan återvänder till havet. När äggen efter två till tre månader kläckts är det meningen att de nykläckta ungarna ska ta sig upp genom sanden och ner till havet för egen maskin. De antas gå åt rätt håll eftersom det i allmänhet är ljusare över havet än in mot land.

För att de lagda äggen ska utvecklas under mer skyddade förhållanden, och kläckas till så många sköldpaddsungar som möjligt, så flyttas äggen längre upp på ön och läggs i en djupare grop än den som sköldpaddan grävt.

Gropen fylls sedan med sand och läget markeras med ett nät i vilket ungarna också hamnar då de kläckts och tagit sig upp genom sanden.

Så här ser det också inhägnade området ut där äggen ruvas av den varma sanden.

Här har små sköldpaddsungar tagit sig upp genom sanden och hamnat innanför nätet. De är nu klara att sättas ut i havet.

Det hela går till så att man helt enkelt lägger ungarna i en hink på natten och går ner till stranden och placerar dem där. Genast börjar de att ta sig ut mot vattnet över vilket det är ljusare än in mot land. Den mycket korta blixten som behövs för fotot stör inte, utan färden går rakt ut i havet. Många av ungarna blir ganska snart uppätna, så är sköldpaddslivets gång, men en del överlever och blir till stora havssköldpaddor som kommer att tillbringa största delen av livet i havet.
Del 4  Del 1  Del 2  Del 3
Hemsidan