Bilder från Borneo - Besök vid ett långhus i Sarawak
Del 2  Del 3  Del 4  Del 1
De som bodde i långhuset tillhör Borneos urinvånare dajakerna och deras förfäder var huvudjägare som bl.a. levde på jakt med blåsrör i djungeln. Att denna jaktform inte längre var särskilt förekommande visade sig tydligt när de skulle visa hur jakt med blåsrör gick till, träffsäkerheten var tämligen dålig. Invånarna i långhuset var numera kristna, medan statsreligion i Malaysia är islam. Dock råder religionsfrihet.

Vi anländer här till långhuset och man kan se att de som bor där nyfiket spanar ut på besökarna.

Här har några kommit ut ur huset och man ser tydligt att det inte är några blodtörstiga huvudjägare, utan vänliga människor som varmt tog emot oss.

Men vad hindrar att man tar fram en del av de gamla riterna för att hälsa oss välkomna. En närmare förklaring på vad som görs kan inte ges här.

Mannen håller ett gevär i handen men inte för att skjuta på oss utan han har nyss avlivat en tupp över vars döda kropp vi måste kliva för att komma in i långhuset.

Inne i huset vidtog en del uppvisningar av gamla traditioner och dräkter och dessutom splelades det gamelanmusik på traditionella instrument.

Efter uppvisningarna vidtog en stunds eftermiddagsvila. Ungefär halva långhuset upptas av ett stort gemensamt utrymme som ses här, medan andra halvan består av lägenheter som är privata bostäder. Med andra ord skulle man kunna likna det hela vid ett loftgångshus som har en ovanligt bred loftgång, märkvärdigare är det inte i princip.
Sedan fanns det det som var mindre likt våra förhållanden. När jag lånade en av de privata toaletterna så gick jag genom en lägenhet och på andra sidan fanns en gles dörr till ett litet hus, också det på pålar, med glesa väggar. Avfallet från toalettbesöket togs omhand av grisar som vistades nere på marken.

Här ser man att det är kristna som bor här, korset står intill ett litet kapell.

Senare på eftermiddagen visades de pepparodlingar som utgör en del av den ekonomiska basen. Förevisningen fick strax genast avslutas och samliga fick uppsöka ett mindre uthus för att få skydd mot ett kraftigt tropiskt regn. En del av de som inte arbetade här åkte längre bort till olika arbeten liksom också skolbarnen fick göra.

På sent kvällsbesök inne i en lägenhet där julgranen fortfarande fanns kvar fast det var i slutet av februari. Man ser lågorna från oljelamporna på bordet, visserligen fanns det ett litet elverk drivet av en dieselmotor ute på gården, men motorn hade skurit ihop för några månader sedan, så man fick klara sig utan elektricitet tills vidare.

Söndagsförmiddag med vila och lugn i långhuset efter lördagskvällens fest med god mat och dryck för gästerna (och även för dem som bodde i huset).

Jag passade på att se mig runt utanför långhuset och här ses en del mindre uthus.

Ett inhägnat utrymme för husdjur och i bakgrunden ses själva långhuset.
Del 2  Del 3  Del 4  Del 1
Hemsidan