Släktträd
Om man klickar på länken till släktträdet nedan, så öppnas ett nytt fönster där släktträdet visas. Till vänster finns namnen på alla personer som den omfattar och genom att klicka på en person kommer dennes data (personakt) upp. Man kan sedan klicka på fliken "Antavla" och därigenom följa personens härstamning så långt som är känt nu. Observera att antavlan kan bestå av flera sidor och att det i så fall finns pilar till höger att klicka på.
Alla namn, förutom namnen på personaktsägarna och namn i noteringar, är klickbara länkar, alltså även namnen i antavlorna. Finns flera förnamn är känt tilltalsnamn understruket. Samtliga platser som har anknytning till någon person (födsel, vigsel etc.) har också personen knuten till sig i en särskild platsförteckning. Förutom förfäder i rakt uppstigande led så finns förgreningar på några nivåer (oftast som länkar till släktinformationen i Kusinernas släktsida, läs mer om detta längre ner).
Uppdateringar av släktträdet kan ske när som helst. Senaste uppdatering med införande av kompletterande uppgifter gjordes 18/3 2019.
Till släktträdet
Anm. Släktträdet är till allra största delen en avskalad version med färre förgreningar, men med något mer information om släkten Proffe, av släktinformationen på Kusinernas släktsida, med tillägg av förfäder i min farmors släkt på fädernet (släkten Bergman) som härstammar från Skåne, med äldsta nu kända person född i slutet av 1600-talet.

Bakgrunden till efternamnet Proffe
Den tyske cisterciensermunken Caesarius von Heisterbach (omkr. 1170-1240) föddes nära Köln och levde i klostret Heisterbach nära Bonn där han 1228 valdes till prior. Han var bl.a. krönikör och i en av sina skrifter förklarade han betydelsen av ordet "profen" som tillhör gammal högtyska. Betydelsen av ordet var enligt honom att anlägga och förädla vingårdar.
På 1200-talet levde, i närheten av den tyska staden Göttingen, en bonde som odlade och förädlade vin. Hans grannar gav honom därför öknamnet Proffen. Bonden flyttade senare in till Göttingen och blev borgare där. För att visa sitt ursprung antog han efternamnet Proffen.
En skrift från 1335 i Göttingen undertecknades bland andra av nio borgare med efternamnet Proffen. 1382 omnämns en Wedek. Proffen som rådsherre i Göttingen. I en skrift från samma stad från år 1385 framgår att rådsherren och skråmästaren Wiedekinde Proffen (förmodligen samma person) hade en lantegendom.
Ovanstående är till största delen en översatt och förkortad version av en text från den tyska hemsidan "Familie PROFFEN", men även andra källor har använts.
Till sist måste förklaras varför mitt, och andras av samma släkt i Sverige, efternamn är Proffe och inte Proffen. Förklaringen är att en tid efter det att familjen Johan Dietrich Proffen flyttat till Sverige på 1870-talet ändrades efternamnet från Proffen till Proffe för att det, enligt uppgift från Rut Proffe 1991, skulle klinga mindre tyskt.
Hemsidan